doc

(-)(-)(-)
Substantiv
datadoc

docs

Substantiv
  • "I felt so bad I went to see my doctor"

Synonymer

DOC

Substantiv
förkortning data
Document, Documentation

Synonymer

Doc

Namn
i filmen Snövit