DNS server

DNS servers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder DNS server inom internet ?

DNS betyder Domain Naming System, domännamnssystem

Diskussion om ordet DNS server