ditty

dittied
dittied
ditty
Verb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till ditty

Diskussion om ordet ditty

ditty

ditties
Substantiv

Översättningar

Svenska
  • visa  [ musik ]

Vad betyder ditty inom musik ?

a short simple song (or the words of a poem intended to be sung)

Möjliga synonymer till ditty

Diskussion om ordet ditty