distriktsguvernör

(-)(-)(-)
Substantiv
politik

Är en/ett