disposition

dispositionen

dispositioner

dispositionerna

Substantiv
 • "Hon hade förmodligen ärft en disposition för astma"

Synonymer

litteratur
av artikel, berättelse, uppsats, etc
 • "Du måste arbeta mer med uppsatsens disposition"
 • "Vissa författare börjar med att skriva en disposition"
förfogande, fallenhet, benägenhet; åtgärd
 • "Dispositionen över egendomen, med eller utan ett testamente"
 • "Jag står till er disposition om ni behöver någon hjälp"
 • "General Potter befalldes att göra sina dispositioner"
 • "Han hade disposition till egendomen"
 • "Han hade en stor summa pengar til sin disposition"
 • "Nu, mina herrar, är jag tíll er disposition"

Synonymer
disposition

dispositions

Substantiv
 • "The disposition of the property, with or without a will"
 • "I'm at your disposition if you need some help"

Synonymer

 • "It is a beautiful disposition of colors and textures"
your usual mood
 • "he has a happy disposition"
 • "General Potter was directed to make his dispositions"
 • "He had the disposition of the property"
 • "You need to work more with the disposition of the essay"
 • "She has a very nervous disposition"

Synonymer

a natural or acquired habit or characteristic tendency in a person or thing.
 • "a swelling with a disposition to rupture"
litteratur