dispirit

dispirit
dispirited
dispirited
Verb

Översättningar

Synonymer till dispirit

Ordet dispirit har 2 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom bildligt
ekonomi
bildligt

Ordet dispirit inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till dispirit (inom ekonomi)

Ordet dispirit inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till dispirit (inom bildligt)

Diskussion om ordet dispirit