diskett

disketten

disketter

disketterna

Substantiv
data historia kontor
diskett
En liten disk för magnetisk lagring för datorer. Standarddisketten var på 1,44 Mb. Introducerades av Sony på 1980-talet som lade ner tillverkningen först år 2010 då USB-minnena slagit igenom.