discount

discounts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till discount

Ordet discount har 2 betydelser

  • Inom handel
  • Inom ekonomi
handel
ekonomi

Vad betyder discount inom handel ?

the act of reducing the selling price of merchandise

Översättningar (inom handel)

Svenska

Synonymer till discount (inom handel)

Möjliga synonymer till discount (inom handel)

Ordet discount inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till discount (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till discount (inom ekonomi)

Diskussion om ordet discount

discount

discount
discounted
discounted
Verb

Synonymer till discount (inom ekonomi)

Ordet discount har 3 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom slang
  • Inom generell
ekonomi
slang
generell

Ordet discount inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Ordet discount inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till discount (inom slang)

Möjliga synonymer till discount (inom slang)

Ordet discount inom generell

give a discount on

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till discount (inom generell)

Möjliga synonymer till discount (inom generell)

Diskussion om ordet discount