dimma

dimman

dimmor

dimmorna

Substantiv
Vanligast meteorologi
dimma
Dimma innebär att luften är så bemängd med små vattendroppar att sikten är mindre än 1 km.
  • "Ett område där explosiv atmosfär bestående av en blandning av lättantändliga ämnen i form av gas, ånga eller dimma med luft förväntas uppstå ibland under normala förhållanden. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Är del av

Har del

Övrig relation