doktor

doktorn

doktorer

doktorerna

Substantiv
Vanligast medicin

Synonymer

utbildning
doktor
Visa bild Fotograf: Computerjoe
  • Engelska
  • doctor [ utbildning ]
  • Ph D [ utbildning ]

Synonymer
liktor

liktorn

liktorer

liktorerna

Substantiv
historia
rättstjänare i antikens Rom
  • Engelska
  • lictor [ historia ]

dikt

dikten

dikter

dikterna

Substantiv
Vanligast litteratur

Synonymer

  • Engelska
  • poetry [ litteratur ]
  • poem [ litteratur ]
  • Latin
  • poema [ litteratur ]

Synonymer

diko

dikon

dikor

dikorna

Substantiv
jordbruk

Viktor

Namn

dikta

diktar

diktade

diktat

dikta

Verb
litteratur
sjöfart

Synonymer

Viktor

Namn