digger

diggers
Substantiv

Översättningar

Ordet digger har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom generell
teknik
generell
generell

Ordet digger inom teknik

Översättningar

Möjliga synonymer till digger

Ordet digger inom generell

a laborer who digs

Ordet digger inom generell

Synonymer till digger