devil

Verb

Översättningar

Ordet devil har 2 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom textil
ålderdomlig
textil

Ordet devil inom ålderdomlig

Översättningar

Synonymer till devil

Möjliga synonymer till devil

Ordet devil inom textil

coat or stuff with a spicy paste: "devilled eggs"

Översättningar

Möjliga synonymer till devil

devil

Interjektion

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till devil

devil

devils
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet devil

  • "what the devil"

Ordet devil har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vanliga uttryck
  • Inom vardagligt
  • Inom bildligt
generell
vanliga uttryck
vardagligt
bildligt

Vad betyder devil inom generell ?

one of the evil spirits of traditional Jewish and Christian belief

Översättningar

Svenska

Synonymer till devil

Ordet devil inom vanliga uttryck

a word used in exclamations of confusion

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till devil

  • WTH [ internet ]

Ordet devil inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Synonymer till devil

Möjliga synonymer till devil

Ordet devil inom bildligt

Översättningar

Synonymer till devil

Möjliga synonymer till devil

Möjliga synonymer till devil