detraction

detraction
detractioned
detractioned
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till detraction

Diskussion om ordet detraction

detraction

Substantiv

Vad betyder detraction inom generell ?

a petty disparagement

Diskussion om ordet detraction