deteriorate

deteriorate
deteriorated
deteriorated
Verb

Översättningar

Hur används ordet deteriorate

  • "Her condition deteriorated"
  • "His mind deteriorated"

Ordet deteriorate har 4 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom tandvård
  • Inom bildligt
  • Inom formell stil
kemi
tandvård
bildligt
formell stil

Vad betyder deteriorate inom kemi ?

grow worse

Översättningar

Synonymer till deteriorate

Möjliga synonymer till deteriorate

Vanlig betydelse av ordet deteriorate inom tandvård

Översättningar

Synonymer till deteriorate

Möjliga synonymer till deteriorate

Mindre vanlig betydelse av ordet deteriorate inom bildligt

become worse or disintegrate

Översättningar

Synonymer till deteriorate

Möjliga synonymer till deteriorate

Ordet deteriorate inom formell stil

Översättningar