detektera

detekterar
detekterade
detekterat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet detektera på svenska?

Presens: detekterar
Preteritum: detekterade
Supinum: detekterat

Hur används ordet detektera

  • "– Är man ute i skog och mark och springer på ett sjukt vildsvin ska man ta kontakt med SVA för de är intresserade att få in prover för att vi ska kunna detektera det här tidigt om det kommer in i landet, säger Helen Haaranen Loor, länsveterinär i Östergötland, till"
  • "Systemet kan detektera och spåra flera mål i luften, till sjöss och på land samtidigt, enligt ett pressmeddelande från Saab."
  • "– Våra resultat tyder på att ungefär dubbelt så många personer har utvecklat T-cellsimmunitet jämfört med dem som vi kan detektera antikroppar hos, säger Marcus Buggert som är biträdande lektor vid Centrum för infektionsmedicin, KI, i ett pressmeddelande."
  • "De kan detektera fysikaliska storheter som temperatur, vibrationer, spänningar och tryck – och därmed varna när risken för rälsbrott och andra skador blivit för stor."
  • "Tekniken bygger på samma metod, benämnd kärnmagnetisk resonans, som redan används för att detektera bomber och sprängmedel."
  • "De kan detektera fysikaliska storheter som temperatur, vibrationer, spänningar och tryck – och därmed varna när risken för rälsbrott och andra skador blivit för stor."
  • "– Örnen kommer huvudsakligen detektera och leta upp den här drönaren som finns otillåtet upp i luften, säger Lars Hermansson, luftförsvarsbefäl Jönköping Airport."
  • "– Risken är extremt låg, vi lägger lagret inneslutet 30 meter inne i ett berg och skulle det i den extremt osannolika händelsen läcka så kan vi detektera det och avleda gasen till en säker plats."
  • "Systemet kan detektera och spåra flera mål i luften, till sjöss och på land samtidigt, enligt ett pressmeddelande från Saab."
  • "– Förhoppningen är att vi ska kunna utveckla en avbildningsmetod som gör att vi bland annat kan detektera cancer i ett tidigare skede, och på ett snällare sätt, genom att vi inte behöver förändra vävnaden eller använda hälsofarlig strålning för att kunna mäta den, säger Kerstin Ramser, professor i experimentell mekanik vid Luleå tekniska universitet."

Vad betyder detektera inom generell ?

upptäcka /med detektor/

Diskussion om ordet detektera