detaljgranska

detaljgranskar
detaljgranskade
detaljgranskat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet detaljgranska på svenska?

Presens: detaljgranskar
Preteritum: detaljgranskade
Supinum: detaljgranskat

Hur används ordet detaljgranska

 • "Samtidigt kan man inte detaljgranska alla kvitton."
 • "Konjunkturinstitutets ( KI ) prognoschef Urban Hansson Brusewitz säger att KI inte hunnit detaljgranska budgeten."
 • "Skolinspektionen ska detaljgranska två gymnasier i Norrbotten som misstänks för att ha satt felaktiga betyg på sina elever."
 • "Konjunkturinstitutets ( KI ) prognoschef Urban Hansson Brusewitz säger att KI inte hunnit detaljgranska budgeten, men att man tittat på några centrala siffror och det verkar som om finanspolitikens inriktning är välavvägd och den följer de riktlinjer som KI ställt upp."
 • "Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF, kommer i år att detaljgranska alla dödsolyckor för att se hur de gick till."
 • "En av utredarna är före detta militärhelikopterförare och ska bland annat detaljgranska hur vinschningen fungerade."
 • "Att låta externa revisorer detaljgranska alla kommuner låter sig inte göras, inte minst skulle det bli för dyrt, men att årligen slumpvis välja ut ett tiotal för extern och öppen revision vore möjligt och önskvärt enligt rapporten."
 • "LÄS OCKSÅ Ansökningarna om bygglov har rasat LÄS OCKSÅ Fler säljer villa med mäklare LÄS OCKSÅ Sommarhusen som har prissänkts mest – Kommuner ska till exempel slippa detaljgranska om ett bygglov stämmer överens med en äldre detaljplan från låt säga 1800-talet."
 • "Konjunkturinstitutets ( KI ) prognoschef Urban Hansson Brusewitz säger att KI inte hunnit detaljgranska budgeten."
 • "Skolinspektionen ska detaljgranska två gymnasier i Norrbotten som misstänks för att ha satt felaktiga betyg på sina elever."
 • "Konjunkturinstitutets ( KI ) prognoschef Urban Hansson Brusewitz säger att KI inte hunnit detaljgranska budgeten, men att man tittat på några centrala siffror och det verkar som om finanspolitikens inriktning är välavvägd och den följer de riktlinjer som KI ställt upp."
 • "Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF, kommer i år att detaljgranska alla dödsolyckor för att se hur de gick till."
 • "En av utredarna är före detta militärhelikopterförare och ska bland annat detaljgranska hur vinschningen fungerade."
 • "Att låta externa revisorer detaljgranska alla kommuner låter sig inte göras, inte minst skulle det bli för dyrt, men att årligen slumpvis välja ut ett tiotal för extern och öppen revision vore möjligt och önskvärt enligt rapporten."

Översättningar

Möjliga synonymer till detaljgranska