detalj

detaljen

detaljer

detaljerna

Substantiv