despatch

despatch
despatched
despatched
Verb

Översättningar

Synonymer till despatch

Möjliga synonymer till despatch

despatch

despatches
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder despatch inom politik ?

skrivelse, särskilt mellan utrikesdepartement och utländskt sändebud

Möjliga synonymer till despatch