despatch

despatches

Substantiv
politik
skrivelse, särskilt mellan utrikesdepartement och utländskt sändebud

Synonymer
despatch

despatch

despatches

despatched

despatched

despatching

Verb

Synonymer