designera

designerar

designerade

designerat

designera

Verb
ALLMÄNT
att i förväg bestämma någon eller något för en uppgift eller en tjänst