desert

deserts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder desert inom juridik ?

an arid region with little or no vegetation

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till desert

desert

desert
deserted
deserted
Verb

Översättningar

Hur används ordet desert

  • "The mother deserted her children"

Ordet desert har 2 betydelser

  • Inom sport
  • Inom juridik
sport
juridik

Ordet desert inom sport

Översättningar

Synonymer till desert

Möjliga synonymer till desert

Ordet desert inom juridik

Översättningar

Synonymer till desert

Möjliga synonymer till desert

desert

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet desert

  • "a desert island"

Vad betyder desert inom juridik ?

located in a dismal or remote area; desolate

Översättningar

Synonymer till desert

Möjliga synonymer till desert

désert

Substantiv

Översättningar

Svenska

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till désert

désert

Adjektiv

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till désert