derequisition

derequisition
derequisitioned
derequisitioned
Verb

Översättningar

Svenska

Vad betyder derequisition inom politik ?

release from government control

Möjliga synonymer till derequisition

Diskussion om ordet derequisition