depopulate

depopulate
depopulated
depopulated
Verb

Översättningar

Synonymer till depopulate

Hur används ordet depopulate

  • "The epidemic depopulated the countryside"

Vad betyder depopulate inom generell ?

reduce in population

Möjliga synonymer till depopulate

Diskussion om ordet depopulate