denude

denude
denuded
denuded
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till denude

Hur används ordet denude

  • "denude a forest"

Ordet denude har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom geologi
  • Inom teknik
bildligt
geologi
teknik

Ordet denude inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till denude (inom bildligt)

Ordet denude inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Ordet denude inom teknik

lay bare

Synonymer till denude (inom teknik)