densification

Substantiv

Synonymer till densification

Möjliga synonymer till densification

Diskussion om ordet densification

  • - 2009-01-23

    förtätning

  • - 2010-06-14

    densifiering

  • - 2011-04-28

    Förtätning