demarcation

demarcations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet demarcation har 3 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom fritid
  • Inom generell
ålderdomlig
fritid
generell

Ordet demarcation inom ålderdomlig

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till demarcation

Ordet demarcation inom fritid

Synonymer till demarcation

Ordet demarcation inom generell

Synonymer till demarcation