deltagande

deltagandet

deltaganden

deltagandena

Substantiv
Vanligast
medverkan
 • "Deltagande i beslutsprocessen är en av grundvalarna i aktiv demokrati"
 • "Turkarna kunde fullfölja massmordet med aktiva deltagandet av dess befolkning"

Synonymer

Vanlig
medkänsla
 • "Han hade inte mycket deltagande för henne"

Synonymer

bevistande
 • "Ditt deltagande anmodas vid mötet"

Synonymer

beklagande, kondoleans
 • "Å min familjs vägnar vill jag framföra mitt djupa deltagande"
medkänsla
 • "Han hoppades hon skulle visa lite deltagande"
 • "Alla såg på honom med deltagande"delta

deltar

delta

Verb
Vanligast
 • "Vill du delta i vår diskussion?"
 • "Alla kan delta i detta spel"
 • "Kom och delta i vår glädje"

Synonymer

delta i, vara med
 • "Han deltog i konferensen/kursen/måltiden/lektionen/mötet"

Synonymer

delta t ex i ett tävlingslopp
 • "Alla kan delta i detta spel"
 • "Deltog du i 100-metersloppet?"

Synonymer

 • "Hon deltog med glädje i festligheterna"
 • Engelska
 • partake [ ålderdomlig ]

Synonymer

 • "De vägrade att delta i någon diskussion angående denna fråga"
 • "Hon deltog inte aktivt i förhandlingarna"
 • "Han deltog i Krimkriget"
 • "Kongressledamoten deltog i valet"

Synonymer

deltaga

deltager

deltog

deltagit

deltag

Verb
Vanligast
 • "Kom och delta i vår glädje"

Synonymer

Vanligast
 • "Alla kan delta i detta spel"
 • "Vill du delta i vår diskussion?"
delta i, vara med
 • "Han deltog i konferensen/kursen/måltiden/lektionen/mötet"
delta t ex i ett tävlingslopp
 • "Deltog du i 100-metersloppet?"
 • "De vägrade att delta i någon diskussion angående denna fråga"
 • "Hon deltog med glädje i festligheterna"
 • Engelska
 • partake [ ålderdomlig ]

Synonymer

 • "Kongressledamoten deltog i valet"
 • "Hon deltog inte aktivt i förhandlingarna"
 • "Han deltog i Krimkriget"

Synonymer

deltagande

Adjektiv

deltagande

Adverb