deltaga

deltager

deltog

deltagit

deltag

Verb
Vanligast
 • "Kom och delta i vår glädje"

Synonymer

Vanligast
 • "Alla kan delta i detta spel"
 • "Vill du delta i vår diskussion?"
delta i, vara med
 • "Han deltog i konferensen/kursen/måltiden/lektionen/mötet"
delta t ex i ett tävlingslopp
 • "Deltog du i 100-metersloppet?"
 • "De vägrade att delta i någon diskussion angående denna fråga"
 • "Hon deltog med glädje i festligheterna"
 • Engelska
 • partake [ ålderdomlig ]

Synonymer

 • "Kongressledamoten deltog i valet"
 • "Hon deltog inte aktivt i förhandlingarna"
 • "Han deltog i Krimkriget"

Synonymer