del

delen

delar

(-)
Substantiv
Vanligast
  • "Från vilken del av Sverige kommer du?"

Synonymer

andel
  • "De hade både en del i företaget"

Synonymer

  • "Det var ett arbete i sex delar"

Synonymer

beskärda del, andel. En begränsad tidsperiod
  • "alla gör sin beskärda del av obligatorisk värnplikt"
matematik
avdelning, företrädesvis matematik
  • "en del av intervallet"
  • "Jag spelade galning för att få min del"

Synonymer

Synonymer

avdelning, klart avgränsad del
  • "Hon bodde í en bullrig del av staden"

Synonymer

något man tilldelas, ngt för ett visst ändamål
  • "En del av dagen ägnas åt fysisk träning"
  • "Jag tar på mig min del av skulden"
  • "Tårtan delades i fem delar"

Synonymer
DEL

Substantiv
förkortning data
Delete

Synonymer

data