deforestation

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till deforestation

Ordet deforestation har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom skogsbruk
generell
skogsbruk

Vad betyder deforestation inom generell, generell, generell ?

the removal of trees

the state of being clear of trees

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till deforestation (inom generell)

Möjliga synonymer till deforestation (inom generell)

Ordet deforestation inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till deforestation (inom skogsbruk)

Diskussion om ordet deforestation