deflation

deflationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till deflation

Hur används ordet deflation

 • "Inflationstakten var däremot negativ, minus 0,2 procent, vilket innebär deflation."
 • "Sverige har deflation"
 • "– Man flörtar faktiskt med deflation, säger han."
 • "Vad som får ECB:s direktion att stå på tå är hotet om deflation, alltså fallande priser."
 • "Konsumentprisindex väntas visa svag deflation under 2013 och prisökningarna 2014 blir måttliga 0,8 procent."
 • "– Att vi har en minusränta och genomför värdepappersköp, det är en okonventionell penningpolitik för ett läge där du har uppenbara risker i ekonomin, att du kan få deflation, det vill säga fallande priser, eller recession."
 • "Inflationen blev lägre än väntad, den står och stampar och det är nästan deflation, priserna sjunker."
 • "Landet Sverige växer pytte, pytte lite, eller med 0,1 procent något som tillsammans med den tidigare siffran med fallande priser, deflation bildar en fond till de beslut som de som har chans att påverka vår ekonomi måste ta på allvar."
 • "SEB-ekonomerna räknar också med att andra centralbanker fortsätter med extremt låga räntor, både ECB och den japanska centralbanken kommer att göra mer för att minska risken för deflation."
 • "Oro för deflation"

Vad betyder deflation inom ekonomi ?

minskning av den allmänna prisnivån; ökning av penningvärdet

Möjliga synonymer till deflation

Diskussion om ordet deflation

deflation

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet deflation har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom geologi
ekonomi
geologi

Vad betyder deflation inom ekonomi ?

a contraction of economic activity resulting in a decline of prices

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Ordet deflation inom geologi

the act of letting the air out of something

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Möjliga synonymer till deflation (inom geologi)

Diskussion om ordet deflation