deciderad

Adjektiv

Synonymer

ngt som är särskilt avdelad för ett ändamål

Synonymer