debark

debark
debarked
debarked
Verb

Översättningar

Synonymer till debark

Vad betyder debark inom generell, generell, generell ?

urlasta eller gå i land

Möjliga synonymer till debark

Diskussion om ordet debark