dearth

dearths
Substantiv

Översättningar

Synonymer till dearth

Hur används ordet dearth

  • "We are facing a dearth of good leaders"
  • "A dearth of money"
  • "Deart of ideas"

Ordet dearth har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ålderdomlig
generell
ålderdomlig

Vad betyder dearth inom generell, generell ?

an insufficient quantity or number

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet dearth inom ålderdomlig

a severe shortage (especially a shortage of food)

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till dearth (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till dearth (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet dearth

  • - 2010-04-07

    Ni har stavat Deart istället för Dearth i exemplet. Mvh Ann