dangling

Substantiv

Synonymer till dangling

dangling

Adjektiv

Översättningar

Översättningar

Synonymer till dangling

Möjliga synonymer till dangling

dangle

dangle
dangled
dangled
Verb

Översättningar

Hur används ordet dangle

  • "the ornaments dangled from the tree"
  • "He dangled the ornaments from the Christmas tree"

Ordet dangle har 3 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom mat
  • Inom generell
sjöfart
mat
generell

Ordet dangle inom sjöfart

Översättningar

Möjliga synonymer till dangle

Ordet dangle inom mat

hang freely

Synonymer till dangle

Ordet dangle inom generell

cause to dangle or hang freely