dalta med

daltar med

daltade med

daltat med

dalta med

Verb
barn