daguerreotype

daguerreotypes

Substantiv
fotografi
fotograferingsmetod, använd i mitten av 1800-talet