dagbrytningsperiod

dagbrytningsperioden

dagbrytningsperioder

dagbrytningsperioderna

Substantiv
gruvdrift
dagbrytningsperiod
I ett dagbrott bryts malm, industrimineral, torv, brunkol eller byggnadssten direkt vid jordytan istället för att tunnlar grävs under jord. Genom att man i dagbrott undviker besvärliga transporter och dåliga arbetsförhållanden är det mycket ekonomiskt jämfört med att bryta i orter.
Viktiga dagbrott finns bland annat i Sydamerika med förekomster av järn och bauxit. Uran bryts ofta i dagbrott.