däcka

däckar

däckade

däckat

däcka

Verb
sjöfart
förse båt med däck