cutover

cutovers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet cutover har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom skogsbruk
teknik
skogsbruk

Ordet cutover inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till cutover (inom teknik)

Ordet cutover inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till cutover (inom skogsbruk)

Diskussion om ordet cutover