curtain

curtain
curtained
curtained
Verb

Översättningar

Vad betyder curtain inom kläder ?

provide with curtains, as of a room or a window

Översättningar

Möjliga synonymer till curtain

curtain

curtains
Substantiv

Översättningar

Svenska
Fotograf: ArnoldReinhold

Hur används ordet curtain

  • "a curtain of trees"
  • "a curtain of secrecy"

Ordet curtain har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom mat
generell
vardagligt
mat

Ordet curtain inom generell

Översättningar

Svenska

Ordet curtain inom vardagligt

Fotograf: ArnoldReinhold
hanging cloth used as a blind

Översättningar

Synonymer till curtain

Möjliga synonymer till curtain

Ordet curtain inom mat

any barrier to communication or vision

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till curtain