curdy

curdier
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Ordet curdy har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom fiskar
generell
fiskar

Ordet curdy inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till curdy (inom generell)

Ordet curdy inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Svenska
  • fet  [ fiskar ]