curdy

curdier
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Ordet curdy har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom fiskar
generell
fiskar

Ordet curdy inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till curdy

Ordet curdy inom fiskar

Översättningar

Svenska
  • fet  [ fiskar ]