culm

culms
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet culm har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom botanik
  • Inom generell
generell
botanik
generell

Ordet culm inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till culm

Ordet culm inom botanik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till culm

Ordet culm inom generell

stem of plants of the Gramineae