crop

crop
cropped
cropped
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet crop

 • "She wanted her hair cropped short"
 • "the herd was grazing"

Ordet crop har 6 betydelser

 • Inom generell
 • Inom sjöfart
 • Inom jordbruk
 • Inom musik
 • Inom kläder
 • Inom mat
generell
sjöfart
jordbruk
musik
kläder
mat

Ordet crop inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till crop

Ordet crop inom sjöfart

as of hair

Översättningar

Svenska

Synonymer till crop

Möjliga synonymer till crop

Ordet crop inom jordbruk

yield crops, of land: "This land crops well"

Översättningar

Möjliga synonymer till crop

Ordet crop inom musik

let (animals) feed in a field or pasture or meadow

Översättningar

Svenska
 • beta  [ zoologi ]

Synonymer till crop

Möjliga synonymer till crop

Ordet crop inom kläder

Översättningar

Synonymer till crop

Möjliga synonymer till crop

Ordet crop inom mat

Översättningar

Möjliga synonymer till crop

crop

crops
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet crop har 3 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom norgespec, jordbruk
 • Inom amerikansk engelska
vardagligt
norgespec, jordbruk
amerikansk engelska

Vad betyder crop inom vardagligt ?

the yield from plants in a single growing season

Översättningar

Svenska

Synonymer till crop

Möjliga synonymer till crop

Ordet crop inom norgespec jordbruk

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till crop

Ordet crop inom amerikansk engelska

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till crop