crisp

crisps
Substantiv

Översättningar

Svenska

Översättningar

Svenska

Synonymer till crisp

crisp

crisper
crispest
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet crisp

 • "the crisp snap of dry leaves underfoot"
 • "crisp potato chips"
 • "a nipping wind"
 • "crisp clear nights and frosty mornings"
 • "crisp carrot and celery sticks"
 • "a crisp retort"

Ordet crisp har 7 betydelser

 • Inom generell
 • Inom media
 • Inom musik
 • Inom valuta
 • Inom militärväsen
 • Inom sex
 • Inom generell
generell
media
musik
valuta
militärväsen
sex
generell

Vad betyder crisp inom generell ?

pleasingly firm and fresh and making a crunching noise when chewed

Översättningar

Synonymer till crisp

Vanlig betydelse av ordet crisp inom media

tender and brittle

Översättningar

Svenska

Synonymer till crisp

Möjliga synonymer till crisp

Mindre vanlig betydelse av ordet crisp inom musik

(of something seen or heard) clearly defined

Översättningar

Synonymer till crisp

Möjliga synonymer till crisp

Ovanlig betydelse av ordet crisp inom valuta

Översättningar

Ordet crisp inom militärväsen

pleasantly cold and invigorating; (`parky' is a British term)

Översättningar

Synonymer till crisp

Möjliga synonymer till crisp

Ordet crisp inom sex

in small tight curls

Översättningar

Synonymer till crisp

Möjliga synonymer till crisp

Ordet crisp inom generell

brief and to the point; effectively cut short; "the laconic reply; `yes'"

Översättningar

Synonymer till crisp

Möjliga synonymer till crisp

crisp

crisp
crisped
crisped
Verb

Översättningar

Ordet crisp har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom typografi
 • Inom generell
generell
typografi
generell

Ordet crisp inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till crisp

Ordet crisp inom typografi

Synonymer till crisp

Möjliga synonymer till crisp

Ordet crisp inom generell

Synonymer till crisp