creature

creatures
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet creature har 4 betydelser

  • Inom skämtsamt
  • Inom zoologi
  • Inom generell
  • Inom bildligt
skämtsamt
zoologi
generell
bildligt

Vad betyder creature inom skämtsamt ?

Creature is often used as a synonym for animal. https://en.wikipedia.org/wiki/Creature

Översättningar

Svenska

Synonymer till creature

  • wight [ norgespec, skämtsamt ]

Mindre vanlig betydelse av ordet creature inom zoologi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till creature

Ordet creature inom generell

Översättningar

Synonymer till creature

Möjliga synonymer till creature

Ordet creature inom bildligt

a person who is used to perform unpleasant or dishonest tasks for someone else

Översättningar

Svenska

Synonymer till creature

Möjliga synonymer till creature