coulomb

coulomben
coulomber
coulomberna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet coulomb på svenska?

Obestämd singular: coulomb
Bestämd singular: coulomben
Obestämd plural: coulomber
Bestämd plural: coulomberna

Vad betyder coulomb inom teknik ?

en härledd SI-enhet för fysikaliska storheten elektrisk laddning (Q), som betecknas C och definieras som en ampere multiplicerat med en sekund

Möjliga synonymer till coulomb

Diskussion om ordet coulomb

coulomb

coulombs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder coulomb inom teknik ?

a unit of electrical charge equal to the amount of charge transferred by a current of 1 ampere in 1 second

Diskussion om ordet coulomb