cornflower

cornflowers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till cornflower

Ordet cornflower har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
  • Inom insekter
botanik
generell
insekter

Ordet cornflower inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till cornflower (inom botanik)

Möjliga synonymer till cornflower (inom botanik)

Ordet cornflower inom generell

Synonymer till cornflower (inom generell)

Möjliga synonymer till cornflower (inom generell)

Ordet cornflower inom insekter

an annual Eurasian plant cultivated in North America having showy heads of blue or purple or pink or white flowers

Synonymer till cornflower (inom insekter)

Diskussion om ordet cornflower