cormorant

cormorants
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet cormorant har 3 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom vardagligt
  • Inom zoologi
fåglar
vardagligt
zoologi

Vad betyder cormorant inom fåglar ?

large voracious dark-colored long-necked seabird with a distensible pouch for holding fish; used in Asia to catch fish

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Möjliga synonymer till cormorant (inom fåglar)

Ordet cormorant inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till cormorant (inom vardagligt)

Ordet cormorant inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Diskussion om ordet cormorant