contingency

contingencies
Substantiv

Översättningar

Ordet contingency har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom fysik
generell
fysik

Vad betyder contingency inom generell ?

the state of being contingent on something

Översättningar

Synonymer till contingency

Möjliga synonymer till contingency

Ordet contingency inom fysik

Översättningar

Svenska

Synonymer till contingency

Möjliga synonymer till contingency